tisdag, april 18, 2006

Feministiskt initiativ(Bild: Byggnad ritad av Zaha Hadid)

I går var jag med på ett möte som kommer att få konsekvenser långt in i framtiden. F! i Göteborg beslutade att sätta samman en lista, som kommer att ställa upp i kommunalvalet. Vi blev åtta personer som tänker ta på oss kampen här i Sveriges andra stad.

Milka, Sofia B., Christina, Lennart, Anna-Carina, Jan, Hunar och Sara är våra namn.

De viktigaste frågorna för mig är lika lön för lika arbete - att kvinnolönerna kommer ur det låglöneträsk de alltid befunnit sig i, att sextimmarsdagen införs och att mäns våld mot kvinnor uppmärksammas som det allvarliga samhällsproblem det är - ett relationsproblem, som får samhälleliga konsekvenser. Det är ingen lätt fråga och den bör behandlas individuellt - olika för varje fall. Men den bör angripas nationellt, som ett problem i våra generella attityder könen emellan.

En annan hjärtefråga skulle vara kulturpolitiken - att bygga ett nytt allkulturhus i Göteborg, med betoning på konst, happenings, föredrag, informationer av alla slag är en länge närd dröm. Det skall förstås byggas vid Röda Sten och gärna vara ritat av en internationellt gångbar arkitekt som Zaha Hadid - hon skulle också vara etniskt och könsmässigt lämplig som arkitekt. Men främst skulle jag välja henne för den exceptionella, postmoderna fantasi hon visar i sina skisser över byggnader hon varit med att tävla om. En dröm!

Ja, det blir mycket att diskutera under den kommande månaden. Hur skall vi lägga upp vårt valmanifest, vilka frågor lämpar sig bäst att föra ned från riksplanet till den kommunala nivån? Och så vidare.

1 Comments:

Blogger michelgonzo01261142 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

5:59 em  

Skicka en kommentar

<< Home