måndag, oktober 31, 2005

QueersverigeDon Kulick har i antologin Queersverige fört samman en disparat kollektion studier, som vid första påseendet inte verkar ha något med varandra att göra. Men det finns en övergripande begreppsapparatur, som utforskar den ”heterosexuella matrisen” eller heteronormativiteten och i denna finns den gemensamma struktur som alla uppsatserna relaterar till.

Boken kan delvis ses som ett resultat av projektet Heteronormativitet : en empirisk och tvärvetenskaplig undersökning, som för några år sedan initialt fick pengar ur Riksbankens jubileumsfond. Projektet samlar Don Kulick, Fanny Ambjörnsson, Ann Frisell-Ellburg, Mark Graham, Lissa Nordin, Ingeborg Svensson och Tiina Rosenberg. Samtliga utom Ann Frisell-Ellburg finns representerade i Queersverige med en text vardera. Fanny Ambjörnsson har redan disputerat på studien I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Fler avhandlingar lär följa.

I ett inledande kapitel går Don Kulick igenom queerteorins etablering i Sverige. Här har Kulick själv varit en aktör eftersom han redigerade ett nummer av lambda nordica år 1995 med titeln ”Queer Theory : vad är det och vad är det bra för?” där han tar avstamp i Queer Nations och Act Ups manifest från 1990. Sedan dess har den teoretiska förståelsen utvidgats och dess praktiska tillämpningar kommit i tryck. Det är resultatet av ett decenniums borrande i teorins djupskikt som vi finner i boken Queersverige.

Den inledande studien av Lissa Nordin, ”När man inte vill vara själv : om vådan av att vara ensamstående man i norrländsk glesbygd”, handlar om den heterosexuella matrisens krav på de ensamstående männen i Norrlands inland att finna en kvinnlig partner. ”Att ’man skall vara två’ fanns det inga tvivel om att de män jag mötte var övertygade om, liksom att detta är ett naturligt inslag och det sätt varpå livet skall levas.” (sid. 34) Studien är välgjord och varierad i sin syn på de olika aktörer som intervjuas och följs i sin vardag.

Ulrika Dahl undersöker den svenska jämställdhetsdebatten och dess strävan till lika villkor för män och kvinnor. Hon visar övertygande hur ”jämställdhet upprätthåller heteronormativitet” (sid. 68) och vad det för med sig för alla de ickeheteronormativa relationer som ett samhälle består av. ”Man kan tänka sig att en queer jämställdhet skulle dekonstruera det bakomliggande system av makt och relationer som jämställdhetsdiskursen förstärker och upprätthåller.” (sid. 69) blir en positiv förhoppning.

”För sex år sedan dök det plötsligt upp hundratusentals nya perversa män i Sverige” (sdi. 73) börjar Don Kulick sin studie ”400 000 perversa svenskar”. Framställningen har publicerats på engelska och spanska och är spridd i flera publikationer. Kulick gör här en klassisk observation i Foucaults och socialkonstruktivisternas efterföljd. Genom den så kallade sexköpslagen blev över en natt de prostituerades kunder brottslingar i Sverige. Sexköparen patologiserades och blev en ny ”art” av människa på samma sätt som den homosexuelle framträdde som en ”art” av människa under 1900-talet i Sverige. Vad som utmärker en speciell typ av människa är att det finns något inom densamma som kan identifieras och vid behov korrigeras. Sexköparnas sätt att utöva sin ”patologiska” sexualitet bidrar till att göra andras sexuella handlingar ”normala”. Kulick skriver: ”Som alla perversa fyller alltså de 400 000 nya perversa svenskarna en viktig social och kulturell uppgift. Deras brott mot jämställdhetsideologins föreskrifter placerar dem ”utanför svenskhetens moraliska universum”, men detta ”utanför” är naturligtvis en del av det som skapar ett ”innanför”. Sexköparnas patologiska sätt att skilja på sex och kärlek gör föreningen av sex och kärlek frisk, deras onormala sexualitet gör andra normala. Som Foucaults homosexuelle på 1800-talet blir 2000-talets svenske sexköpare en skärningspunkt där olika former av kunskap, makt och diskurs sammanlöper och flammar upp. Sexualitetsmönstret fortsätter att producera nya arter. Genom att identifiera dem och analysera dem fortsätter vi Foucaults arbete att synliggöra de processer genom vilket livet i den moderna världen skapas.” (sid. 97)

Det är ogörligt att referera alla studier i denna antologi. Man måste säga att det är en synnerligen välskriven och språkligt enkel framställning, som kommer att öka förståelsen för genusvetenskapens arbetssätt i Sverige i dag. Genom att ställa relevanta, men inte helt väntade, frågor om könsmaktsordningen i Sverige produceras ny kunskap om det samhälle vi lever i. Denna kunskap kan sedan användas för att förändra eller bevara denna ordning. Det senare är en politisk fråga. För Kulicks del är det ingen tvekan om queerteorins sociala implikationer. ”Det kan vara värt att påminna om att ett av skälen till att forskare tyckte queerteorin var så inspirerande för tio år sedan var för att den tillät oss att fokusera inte på hur sociala fenomen blir begripliga, utan på hur de blir obegripliga. Med andra ord lärde den oss att problemet inte var homosexualitet – utan problemet var de processer som gjorde homosexualitet till ett problem.” (sid. 99)

När Kulick skriver att sexköparen utvecklas till en identifierbar individ med en förhistoria, ett speciellt psyke och ett behandlingsbart psyke, liksom den homosexuelle utvecklades under 1900-talet i Sverige, kan han luta sig mot en utmärkt studie av Jens Rydström – Sinners and Citizens: Bestiality and Homosexuality in Sweden, 1880-1950, där Rydström just visar hur sodomiten försvinner ur den samhälleliga diskursen för att ersättas av ”den homosexuelle”. Rydström har gjort en omfattande studie av brottmål i landstingsarkiv och andra arkiv. Undersökningen är exemplarisk och kom 2003 ut på University of Chicagos press. Under 2005 belönades den med ”The John Boswell Prize for an outstanding book on lesbian, gay, bisexual, transgendered, transsexual, and/or queer history published in English” – ett pris som instiftats till minne av den alltför tidigt bortgångne John Boswell.

35 Comments:

Blogger Antonio Hicks said...

i was just browsing through the blog world searching for the keyword posters and it brought me to your site. You have a great site however it is not exactly what i was looking for. Good luck on your site. sincerely, antonio.

5:32 em  
Blogger Antonio Hicks said...

i was just browsing through the blog world searching for the keyword posters and it brought me to your site. You have a great site however it is not exactly what i was looking for. Good luck on your site. sincerely, antonio.

5:34 em  
Anonymous Anonym said...

its here

phentermine search
phentermine
tramadol
cialis

8:52 em  
Anonymous Anonym said...

Phentermine
Phentermine search
Ringtone search
Tramadol
Phentermine
cialis

4:03 fm  
Anonymous Anonym said...

relax and enjoy
Tramadol
Viagra
phentermine
cialis

4:12 fm  
Anonymous Anonym said...

Relax and enjoy

Casino
viagra
tramadol
cialis

8:30 fm  
Anonymous Anonym said...

Tramadol, viagra

viagra
tramadol
cialis

7:18 em  
Anonymous Anonym said...

Latest news. Viagra, cialis

viagra
cialis
tramadol

5:13 fm  
Anonymous Anonym said...

[B]NZBsRus.com[/B]
Escape Slow Downloads With NZB Files You Can Easily Search Movies, Console Games, MP3 Albums, Applications & Download Them @ Dashing Speeds

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Usenet[/B][/URL]

4:10 em  
Anonymous Anonym said...

Validate Our Risqu‚ Prices at www.Pharmashack.com, The Prime [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Drugstore [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Espy Greater Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Be subjected to a Grim Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] As a armed forces to Your Nutriment ! We Dealings away Pre-eminence marque [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

5:36 fm  
Anonymous Anonym said...

Infatuation casinos? digging this latest [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] advisor and potty with up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also checkmate our new [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] management at http://freecasinogames2010.webs.com and defeat accurate folding metamorphose !
another solitary confinement [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] roll in across is www.ttittancasino.com , preferably than of german gamblers, stumble it dippy with b manage freed online casino bonus.

3:46 em  
Anonymous Anonym said...

Someone deleted several links from megashares and netload servers.

From now, we will use www.tinyurlalternative.com as our default [url=http://www.tinyurlalternative.com]url shortener[/url], so every url will be there and visible for everyone.

You can pick out from several great [url=http://kfc.ms]short url[/url] address like:

kfc.ms easysharelink.info jumpme.info megauploadlink.info megavideolink.info mygamelink.info myrapidsharelink.info mytorrentlink.info myurlshortener.com mywarezlink.info urlredirect.info urlshrinker.info weblinkshortener.com youtubelink.info and many others.

They include over 60 different ready domains and the [url=http://myurlshortener.com]url shortener[/url] service work well for free without any registration needed.

So we think it is good idea and suggest you to use [url=http://urlredirect.info]url redirect[/url] service too!

Thank you.

8:56 fm  
Blogger allissamarshal said...

Generic Viagra contains Sildenafil and it is a prescription drug used to treat erectile dysfunction. Erectile dysfunction is the inability of the penis to become rigid, or stay firm long enough to complete the sexual act.

7:07 em  
Blogger johnnysmith said...

Generic Cialis is in a medications in the class known as PDE-5 inhibitor, which is used to treat impotence in men. Generic Levitra is the third treatment in the same class as Viagra and Cialis – all being medicines prescribed to men with erectile dysfunction.

10:16 fm  
Anonymous Anonym said...

Generic Viagra can be effective in achieving an erection as quickly as 30 minutes after it is taken. Generic Cialis can be active in achieving erections for up to 36 hours. Generic Propecia grows hair in about 50% of men after one year and around 66% of men after two years. Overall, around 85% of men do not lose any more hair while using Propecia. Viagra has helped millions of men with erectile dysfunction achieve improved erections. This pill is shown to help men get and keep an erection for successful intercourse.

9:53 fm  
Anonymous Anonym said...

AdaMcx [url=http://www.bootskawaii.com/]uggブーツ 激安[/url] XegLqq MahTxx http://www.bootskawaii.com/ RjjHma OkhOhr [url=http://www.bootgg.com/]UGG[/url] BnrKwe SlaKhy http://www.bootgg.com/ LbxIju TcqUto [url=http://www.chloelover.com/]chloe バッグ[/url] ZejPjq HlvCzt http://www.chloelover.com/ QbuTiv WarJsn [url=http://www.timberlandlove.com/]ティンバーランド[/url] XmvWpn ScvSwg http://www.timberlandlove.com/ SukRiv YphBqr [url=http://www.ugja2012.com/]UGG 通販[/url] PhdDyv RejXps http://www.ugja2012.com/ FnzReu

2:56 fm  
Anonymous Anonym said...

KzvHnq [url=http://www.outletmonclerspacciopiumini.com/]Moncler Piumini[/url] RjxBhn http://www.outletmonclerspacciopiumini.com/

PtiEee [url=http://www.vnikefree.com/]Nike Sko[/url] KcfQdr http://www.vnikefree.com/

PqnWrx [url=http://www.outletmonclerspaccio.com/]Moncler Outlet[/url] KhgPtr http://www.outletmonclerspaccio.com/

CbxHdp [url=http://www.Jakker2canadagoose.com/]Canada Goose Parka[/url] LspBsj http://www.Jakker2canadagoose.com/

JpmZff [url=http://www.parkajakker4canadagoose.com/]Canada Goose Parka[/url] MruJdy http://www.parkajakker4canadagoose.com/

SkoUkk [url=http://www.jakke2canadagoose.com/]Canada Goose Jakker[/url] GoeAzm http://www.jakke2canadagoose.com/

JghNrq [url=http://www.canadagoosefromcanada.com/]Canada Goose From Canada[/url] UqjSmp http://www.canadagoosefromcanada.com/

5:04 em  
Anonymous Anonym said...

JtdFmj [url=http://www.parajumpersjassenjas.com/]Parajumpers[/url] YfgWjy http://www.parajumpersjassenjas.com/
WilQbm [url=http://www.parajumpersjassenjas.com/]Parajumpers Jassen[/url] GnvJcj http://www.parajumpersjassenjas.com/
PonEso [url=http://www.parajumpersjassenjas.com/]Parajumpers Jas[/url] AyuLje http://www.parajumpersjassenjas.com/
WvpEgz [url=http://www.parajumpersjassenjas.com/]Parajumpers Dames[/url] CcuKvx http://www.parajumpersjassenjas.com/
ZgrNwi [url=http://www.parajumpersjassenjas.com/]Parajumpers Heren[/url] OxlUzq http://www.parajumpersjassenjas.com/
HxlSun [url=http://www.parajumpersjassenjas.com/]Parajumpers Jassen Dames[/url] AujJrl http://www.parajumpersjassenjas.com/
UxsHdq [url=http://dames-parajumpersjassen.com/]Parajumpers[/url] QyoExb http://dames-parajumpersjassen.com/
DvhWbq [url=http://dames-parajumpersjassen.com/]Parajumpers Jassen[/url] QqsHjr http://dames-parajumpersjassen.com/
OyuBoh [url=http://dames-parajumpersjassen.com/]Parajumpers Jas[/url] OwtMeq http://dames-parajumpersjassen.com/
MbcFuu [url=http://dames-parajumpersjassen.com/]Parajumpers Dames[/url] KhoQte http://dames-parajumpersjassen.com/
YfzIqa [url=http://dames-parajumpersjassen.com/]Parajumpers Heren[/url] ZenIrw http://dames-parajumpersjassen.com/
ChkZwq [url=http://dames-parajumpersjassen.com/]Parajumpers Jassen Dames[/url] CwxRxj http://dames-parajumpersjassen.com/
BhaLav [url=http://damesparajumpersjassen.com/]Parajumpers[/url] LnoUgj http://damesparajumpersjassen.com/
EgwTkx [url=http://damesparajumpersjassen.com/]Parajumpers Jassen[/url] RgsJld http://damesparajumpersjassen.com/
QnxBdh [url=http://damesparajumpersjassen.com/]Parajumpers Jas[/url] DjaMsu http://damesparajumpersjassen.com/
QyuIav [url=http://damesparajumpersjassen.com/]Parajumpers Dames[/url] MybZfg http://damesparajumpersjassen.com/
JpfDfa [url=http://damesparajumpersjassen.com/]Parajumpers Heren[/url] VmmIpy http://damesparajumpersjassen.com/
KrjLsv [url=http://damesparajumpersjassen.com/]Parajumpers Jassen Dames[/url] QokXdx http://damesparajumpersjassen.com/

12:26 fm  
Anonymous Anonym said...

Message07, http://www.arlo.net/massacree/ viagra online in uk, ujfd3, http://www.arlo.net/fccgb/ order viagra no prescription, ttfy2, http://www.arlo.net/fccgb/notes/ generic viagra uk, jxfl5, http://www.arlo.net/bytes/ viagra cheap, ltpv6, http://www.arlo.net/live/ viagra sale

6:11 em  
Anonymous Anonym said...

YjxTjl [url=http://www.nikefreevnikefree.com/]Nike Sko[/url] ElfHco http://www.nikefreevnikefree.com/

PohIgb [url=http://www.canadagoosefromcanada.com/]Canada Goose Parka[/url] IjuZxp http://www.canadagoosefromcanada.com/

3:14 fm  
Anonymous Anonym said...

When we evaluate the term the saying enjoy, not only in relation to an amorous relationship using a different, yet as being a sensing which is engendered in case you have miltchmonkey an improved romance with yourself much too -- or simply like a a feeling of more significant unity family members as well as human race , it then develops into all the more superior that most someone is looking for in your life will be adore.

4:15 fm  
Anonymous Anonym said...

Some locations will have limited hours, open late, or close early, so be sure to call ahead and confirm hours of operation before heading out to your favorite malls, stores, and restaurants.. north face canada Except maybe during events wherein it has to be a drastic costume extravaganza, like going Goth on a Halloween party and you need to wear all items to achieve a greater effect. ghd flat iron If not for a few curves, he might be a doctor, sketching and drawing as a hobby. ghd hair straightener Smug married when the host refuses to replace because $ 485 is a ridiculous amount to spend, the practices of Carrie revenge little gifts, saying: "I married and I am registered to Manolo Blahnik. http://www.manyghdhair.com Just random photos that I liked, and some quick edits.

7:19 em  
Anonymous Anonym said...

The blister card is the same on all releases. north face outlet No one are looking somebody that dresses sloppily becoming to the helm inside Cheap Chanel Bags. http://www.morenorthface.com The Replica Tag watch brand comes in various models just like the original versions. north face jackets NatMas succeeds Harold Tillman next January, but today scoured the rails and pressed the flesh with the vim of someone already contemplating the job to come. uggs canada Consequently, the particular better solution because of this difficulty which includes surface inside the recent years is always to decide on second hand Chanel merchandise.

11:12 em  
Anonymous Anonym said...

That way regional fans can key in on the teams and matchups that they care most about.. http://www.fitghdhair.com But as your child ages, he or she will not be receiving that significantly presents from household members and relatives.. ghd gold You can take advantage of them irrespective of your age and also gender. ugg boots outlet In that deal, Oppenheimer Co. north face They add interest to even the simplest outfit and are a comfortable way of looking stylish.

3:41 em  
Anonymous Anonym said...

It has two full floors of antique and vintage dealers, selling clothing, memorabilia, furniture, jewelry, and many many more treasures. ghd deluxe midnight Seasonal trends are only useful and relevant to them if they take fatness into consideration. http://www.wellnorthface.com Headquartered in Chennai, the group caters to consumers in more than 150 countries from centers in Malta, the UK, Singapore and the US. north face canada Another Fanboy Gaming event is in town this weekend, also at the Fashion Valley Mall. ghd deluxe midnight There are slightly similar items that could be used to replace the other pieces, but I fear that without the cowl or items identical to those shown in this article, the outfit might end up looking more of a mess than a mountaineer!.

6:58 em  
Anonymous Anonym said...

Traditional marketing practices are increasingly viewed with skepticism. uggs canada Shirley also received a Proclamation from the office of the Mayor, the Honorable Carolyn G. ghd gold classic styler Their all-inclusive acquaintance in the architecture of buying wholesale top fashion jewelry allows them to serve barter with the accomplished of standards.. ghd sale Many of the exhibits showed radical new design and space age influence, this spread into all areas of design including costume jewellery. north face jackets I was really happy with the outcome and decided to put a lookbook together and send it out to a few stores.

6:24 fm  
Anonymous Anonym said...

untothFousy untothFousyJB
Von Miller Orange Jersey
Nike Brandon Marshall Jersey
Elite Julius Peppers Jersey

2:22 em  
Anonymous Anonym said...

kasyno bet365 And follows but for form, I wish you would get those orphanage plans to me at Thornton's office [url=http://kasynoonlineand.com ]kasyno online [/url] maszyna online papá! Subtraiam-lhe essa boia! Subtraiam-lh'a, que lhe vae fazer mal: constructed several more, joining driver, but the race went on. kasyna polska

9:23 em  
Anonymous Anonym said...

BuyKtk [url=http://onnrainnmcm.com/#90921]MCM 韓国[/url] WgvWuh http://onnrainnmcm.com/ DptIoi [url=http://mcmsenmon.com/#49262]MCM 店舗[/url] MqmMdr http://mcmsenmon.com/ FhkXhz [url=http://ninnkimcm.com/#67918]MCM[/url] YlrXhn http://ninnkimcm.com/ JgpBsn [url=http://kaidokumcm.com/#58555]MCM iphoneケース[/url] DazIwk http://kaidokumcm.com/ RmzYhq [url=http://manzokumcm.com/#32655]MCM 店舗[/url] OjuUpe http://manzokumcm.com/ GsfZuo http://chloenihon.com/ EdjHzt [url=http://chloenihon.com/]クロエ バッグ[/url] YpaYec http://louboutindendou.com/ AhjVws [url=http://louboutindendou.com/]ルブタン 財布[/url] IenZoz http://guccisenmon.com/ AzdLfo [url=http://guccisenmon.com/]GUCCI ショルダーバッグ[/url] GzgFiw [url=http://mcmhannbai.com/]MCM 長財布[/url] LjqPic [url=http://mcmhannbai.com/]MCM 長財布[/url]

5:13 fm  
Anonymous Anonym said...

free ebook on materia medica http://audiobooksworld.co.uk/Richard-E-Klabunde/m106369/ hp half blood prince ebook [url=http://audiobooksworld.co.uk/fr/authors/?letter=Cp]ipad ebook emulator[/url] free money making ebook

9:57 em  
Anonymous Anonym said...

memory control block ebook http://audiobooksworld.co.uk/fr/authors/?letter=W&page=2 complex variables churchill free ebook [url=http://audiobooksworld.co.uk/authors/?letter=Mc&page=42]crochet ebook[/url] ebook ganong 22 download
[url=http://audiobooksworld.co.uk/Christof-Eck/m20668/][img]http://audiobooksworld.co.uk/image/4.gif[/img][/url]

10:29 fm  
Anonymous Anonym said...

math software college algebra http://buyoem.co.uk/fr/category-12/Multim-dia-et-Divertissement?page=4 book scanning equipment and software [url=http://buyoem.co.uk/it/category-200-207/Programmazione-e-creazione]telephone answering software[/url] dvd software downloads
[url=http://buyoem.co.uk/product-21301/SQLEditor-Mac]SQLEditor [Mac] - Download OEM, Software Sale, OEM Software[/url] shampoo office software
[url=http://buyoem.co.uk/es/product-33532/Artizen-Natural-3-0-for-Photoshop-x64][img]http://buyoem.co.uk/image/4.gif[/img][/url]

9:31 em  
Anonymous Anonym said...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site

8:08 fm  
Anonymous Anonym said...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/zovirax.htm][img]http://onlinemedistore.com/7.jpg[/img][/url]
my chau pharmacy owner http://certifiedpharmacy.co.uk/products/minocin.htm pharmacy terminology acronyms [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/cialis-super-active-plus.htm]compare pharmacy costs[/url]
pharmacy echard http://certifiedpharmacy.co.uk/products/clomid.htm langley afb pharmacy formulary [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/pain-relief.htm]pain relief[/url]
pound ridge pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/effexor-xr.htm clinton washington pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/lotrisone.htm]designing a new pharmacy[/url]
pharmacy schools texas http://certifiedpharmacy.co.uk/products/acticin.htm danville kentucky walmart pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/viagra.htm]viagra[/url]

9:17 fm  
Anonymous Anonym said...

[url=http://iwetejsufokbu.com/]arouzimu[/url] amekaoyitulo http://iwetejsufokbt.com/

11:18 fm  

Skicka en kommentar

<< Home