tisdag, oktober 04, 2005

Tingens form

är avhängig av deras beskrivningar. När jag beskriver ett hjärta i medicinska termer tar hjärtat en annan form än när jag beskriver ett hjärta i poesin. Smärtan har en annan beskrivningsmodell i en sjukdomsjournal än i en existentialists framställning.

Detta återerinrade jag mig när jag befann mig på ett seminarium med Mark D Jordan i går. Han talade om kategorin sodomiter och att den kategorin hade ett avgörande inflytande på formeringen av kategorin homosexuella.

Det kan tyckas så om man utgår från att det finns en entitet som är konstant över tid och som får olika benämningar under olika tider.

Men om man ser sodomiten som en som gör uppror mot Gud, den homosexuelle som en som är formad av medicinska påståenden om kroppen och queerpersonen som en som inte formar sig efter det heterosexuella samhällets normsystem, så får man tre olika ”saker” – tre helt olika ”individer” som formeras efter tre helt olika diskurser.

Sodomiten är alltid i uppror mot Gud medan den homosexuelle skiter i Gud helt och hållet. Den homosexuella känner sig alltid som fysiskt skild från sina heterosexuella medbröder och systrar, medan queerpersonen inte har något som helst att göra med bögar och lesbiska i sig. Det kan vara en man i Norrlands inland, som tvingas importera en hustru för att ”ett hem är inte ett hem utan en kvinna” eller en ”sexköpare”, som nu framträder som en egen kategori med en förhistoria, en sjukdomshistoria och en behandlingsmodell utformad för honom (alltid en han).

Eller som William Butler Yeats skriver: ”How can we know the dancer from the dance?”

Det är rörelsen i tid och rum, skapad av kroppen som ”är” dansen. Detta ”vara” kan återskapas på film i en ”annan form” (filmens medium), men det kan aldrig återskapas i exakt samma form i en ny rum-tid. Varje dans är unik och varje representation av dansen en egen entitet.

Och på samma sätt är queerpersonen, den lesbiska, bögen, sodomiten eller den heterosexuelle olika ”saker”, som definieras av olika diskurser.

Men den religiöst anfäktade ser, i analogi med gudsuppfattningen, homosexualiteten eller sodomin som något som är detsamma i ”evighet” – bara med olika benämningar.

7 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ja, nu träffar jag ju inte Jordan förrän i morgon... men jag kan inte se någon avgörande skilnad här.

1100-talets socialt disciplinerande fantom-kategori sodomitas har naturligtvis en stor betydelse för uppkomsten av 1800-talets medicinskt definierade fantom-kategori homoseuxella.

Båda definierades som att spilla säd u t a n avlande avsikt.

Dvs "masturbation" för oss...

Sen har "homosexualitet" rört på sig över 1890-talets 3:e kön i Berlin, till sexuell orientering som identitet, på det sena 1900-talets essentialistiska vis...

Men det är en delvis annan historia ;=)

4:04 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Alla är ju alltså "former" som v i skapar till "tingen" ;=)

4:05 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

... organiserande vår tillvaro, så att den inte blir frånvaro...

4:05 em  
Blogger PoMoQueer said...

Men om man inte förstår "tingen" som ting utan just "former" (i platonsk mening) som vi skapar för att förklara vår tillvaro, så blir tingen samma sak som de former som skapar dem. Det går inte att skilja dansaren från dansen (W. Butler Yeats) eftersom dansen (läs den språkliga beskrivningen) är lika med den dans (läs det "ting") som skall beskrivas.

6:40 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Prexis.

Och lite fransk lexigrafi från le Grand Siècle hjälper därvidlag ;=)

Sen undrar jag om det inte ligger väligt mycket livsångest i botten för dem som blandar ihop - men jag kan ingen psykologi, så jag kan bara undra...

8:38 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Sen tyckte jag at det där med att inte kunna skilja dansaren från dansen var rätt vackert...

Men då tänkte jag på allt det där som inte är dans (rörelse) utan det där extra, som bara vissa har ;=)

8:40 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Var på Queerseminariet här i Stockholm i går kväll, och kan bara säga att det var mycket bra och spännande.

Många intressanta och kloka inlägg från det 10-tal som var där. Jordan själv är en väldigt rar och gullig person.

Beträffande identitet, osv. var ha mycket klar med att sodomitas/homosexuella är sociala, och inte minst litterära, konstruktioner med svag verklighetsförankring.

Den första av San Pietro Damiani omkring 1050 och den andra av Benkert och andra i 1860-talet.

OCH att identiteten sodomit hör nära samman med, och förändras tillsammans med, de andra fantom-kategorierna från Lateranum IV 1215.

Judar, Muslimer, Kättare (Katharer m.fl.), Vanbördiga (= barn avlade i hor, men riktat mot prästsöner), Sodomitas (varierande betydelser över tiden) och Spetälska.

Dessa fantomkategorier/utlösare av hatreflexer hör dessutom nära samman med kategorien Hex, som emellertid inte var uppfunnen 1215, utan är en ett drygt sekel yngre ersättning för de utrotade Katharerna ;=)

Institutionen (dominikanernas Inkvisition) avskaffar inte sig själv...

8:29 fm  

Skicka en kommentar

<< Home