lördag, september 06, 2008

Åter till historien


Carl Bildts skräckversion av Ryssland under Putin.


En av de mest aggressiva utrikesministrarna i EU är Carl Bildt. Han driver en egen kampanj mot Ryssland för tillfället. En gammal svensk rysskräck, som totalt saknar grund och en vilja att markera EUs gränser gör Bildt till en osedvanligt olämplig politiker just nu.

Det kan vara tillfälle att gå tillbaka lite i tiden och begrunda vad som hänt mellan Ryssland och Sydossetien de senaste veckorna.

Svenska Dagbladet, som är en moderationens röst i detta sammanhang, publicerade följande artikel den 31 augusti i år.

"I ett i diplomatiska sammanhang osedvanligt skarpt uttalande fördömer Carl Bildt, sekunderad av Fredrik Reinfeldt, utbrytandet av Sydossetien och Abchazien från Georgien samt Rysslands erkännande av dessa territorier som självständiga stater.

Sedan mer än ett decennium har emellertid de två delrepublikerna i praktiken varit helt oberoende av Georgien. Det finns inte utrymme för att här redogöra för historien, men jag kan kanske återkomma till den.

I ett anfall av selektiv minnesförlust förtränger Bildt och Reinfeldt det faktum att det var ­Mikheil Saakasjvilii som initierade en ­öppen militär aggression genom en brutal förintelse av ­Tschinvali, Sydossetiens huvudstad med mer än 30000 invånare.

I medierna framställs kriget som ett försök av Ryssland att ockupera en demokrati av västerländsk modell. Vad avser det ”demokratiska” Georgien, är uppenbarligen den med militära medel krossade demonstrationen i Tbilisi mot Saakasjviliis regering i november 2007, införande av undantagstillstånd, samt ockupationen av ­­ tv-kanalen Imedi, helt bortglömt.

Vissa tyckare har jämfört de ryska militära operationerna med invasionen av Tjeckoslovakien 1968, en fullständigt barock ­parallell, som till och med Tjeckiens president, Vaclav Klaus, ­tagit avstånd ifrån.

UD kan knappast förneka det faktum, att till skillnad från den tjeckiska befolkningen välkomnar den övervägande majoriteten av invånarna i de två utbrytarrepublikerna en självständighet stödd av rysk militär närvaro, något som folkrättens försvarare i den svenska regeringen tydligen anser helt ovidkommande.

Medan den uppkomna situationen givetvis är problematisk, är Bildt och Reinfeldts upprördhet med hänvisning till folkrätten och resolutioner i Säkerhetsrådet höjden av hyckleri.

Nej, Carl Bildt, det är inte ­Ryssland, utan du själv som ­tillsammans med företrädare för regeringar inom och utanför EU öppnat en ”Pandoras ask” ­genom att erkänna Kosovo i strid mot folkrätten och FN:s resolution 1244.

Det tål att påpekas i detta sammanhang, att endast ett 40-tal av FN:s 192 medlemsstater har erkänt denna ”utbrytarrepublik”, som i praktiken ännu inte utövar full kontroll över den största serbiska enklaven i Kosovska (Titova) Mitrovica. Ryssland använder givetvis nu exakt samma argumentering som åberopades i fallet Kosovo för att även Abchazien och Sydossetiska republiken har rätt till nationell självständighet. Ryssland följer Bildt i spåren.

Mina farhågor framförda i artikeln under SvD Brännpunkt den 7 mars 2008 har till fullo besannats.
"

Den som skriver heter Robert Nilsson och är professor vid Stockholms universitet.

Det känns egendomligt att den gamla högerblaskan, som verkligen kunde höja rösten mot det gamla Sovjetunionen nu har fått allting rätt när det gäller den internationella diplomatin. Här föreligger ingen direkt aggression mot Georgien från Rysslands sida.

För att understryka sakläget ytterligare kan man vända sig till CIA The World Factbook och där finner man följande under uppslagsordet Georgien:

"Progress on market reforms and democratization has been made in the years since independence, but this progress has been complicated by two ethnic conflicts in the breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia. These two territories remain outside the control of the central government and are ruled by de facto, unrecognized governments, supported by Russia. Russian-led peacekeeping operations continue in both regions."

Vi kan alltså snabbt läsa oss till att de två utbrytarregionerna Abchasien och Sydossetien inte befunnit sig under georgisk kontroll!!! När Georgien bombarderar Tschinvali gör man det för att få kontroll över en region som inte erkänner Georgien som sin herre och mästare!

Dessutom står det tydligt och klart att fredsbevarande operationer under Rysslands ledning finns i båda regionerna!!! Och detta långt innan konflikten blossade upp!

Om bara Carl Bildt kunde få in detta i sin arma skalle!! Just nu håller utrikesminister Bildt på att förstöra årtionden av mödosamt uppbyggda relationer med ett av världens geografiskt största länder. Dessutom en av världens snabbt växande ekonomier - främst på grund av de stora råvarutillångarna. Och han förstör inte bara relationerna mellan Sverige och Ryssland. Han talar för hela EU dessutom.

Besinning och moderation har varit moderaternas kännemärke under lång tid. Lär av dina partikamrater Bildt och rusa inte iväg med uttalanden som skadar mer än de bygger upp!

Men Bildt kommer säkert att driva sin sak lika envetet som han drev Sveriges ekonomi i botten under den förra moderatledda regeringen i Sverige - karln är ett stolpskott av en misslyckad fotbollsspelare som aldrig kom med i allsvenskan. Kan inte Fredrik Reinfeldt knuffa Bildt snett uppåt - till utrikesminister i Svenska kyrkan eller så? ;-))