tisdag, augusti 26, 2008

Ryssland försvarar sig


Efter den senaste utvecklingen i Kaukasus har spänningen i världen ökat sägs det. Det är märkligt att inte "spänningen i världen" ökade efter Kosovos utbrytning ur Serbien. Det borde ha varit tillräckligt för att Ryssland skulle agerat och visat världen att man inte bara kan ta del efter del av den slaviska världen och annektera för västs räkning.

Nu har Sydossetien och Abchasien erkänts som självständiga stater av Ryssland. Genast "ökar spänningen i världen" - rättare vore att säga att västvärlden känner sig kränkt av att inte kunna härja fritt bland staterna i Mellersta Östern och Kaukasus.


"
Vad är skillnaden mellan Västs erkännande av Kosovo och Rysslands erkännande nu?

– I princip samma villkor gäller. Enda skillnaden är att i fallet Kosovo kallades Natobombningarna i Jugoslavien för humanitär intervention. Här kallas Rysslands agerande för aggression, eftersom väst anser att områdena tillhör Georgien. Man kan sätta frågetecken för om det verkligen är så.

Vad säger folkrätten om Rysslands erkännande?


– Jag anser att det inte finns något i folkrätten som förbjuder Ryssland att erkänna Sydossetien och Abchazien. Dessa områden har inte varit under faktisk kontroll av Georgien någon gång sedan självständigheten 1992. Från dag ett efter det att Georgien utropat sig som självständigt sade Abchazien att de inte ville vara med. Några veckor senare sade Sydossetien samma sak. Jag är förvånad över att Angela Merkel och Carl Bildt säger att erkännandet strider mot folkrätten.

- Ryssland argumenterar att de har invaderat för att skydda egna medborgare mot Georgien. USA invaderade Grenada 1992 och Iran 1980 (i ett misslyckat försök att frita gisslan i Teheran) med samma argument. Storbritannien har också gjort så vid ett flertal tillfällen och Frankrike i Rwanda och Zaire."

Så argumenterar Said Mahmoudi - professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Det är ett kyligt resonemang, som inte går USAs ärenden. Det känns nästan hädiskt i det allmänna mediedrev som nu uppstått mot Ryssland. Och det är helt sakligt korrekt!!!

Att det är USA som är aggressivt framgår aldrig i västerländska media. Det är hela tiden Ryssland som utmålas som den aggressiva makten, som dessutom tillskrivs en ny maktposition eller åtminstone en vilja till en ny maktposition. Det känns mycket märkligt.

Det är väl alldeles självklart att Ryssland måste värna sin territoriella integritet. Annat vore egendomligt. Och med USA så nära gränserna gäller det att försvara sig med alla medel innan USA invaderar med NATOs hjälp. Och det är här någonstans man drar gränsen. Hur långt är USA berett att gå för att pressa tillbaka Ryssland? Som det ser ut nu vill USA säkra tillgången på olja via pipelines genom Georgien. Och man är beredd att gå mycket långt för att säkra oljeleveranserna. Se bara på vad man gjort i Irak - slagit sönder ett helt civilt samhälle för att få egna ekonomiska fördelar!!

Utvecklingen ser inte bra ut. Västmedia förstärker oron i de gamla sovjetstaterna. Kanske vill Ryssland försvara sina medborgare även här? En känsla av oro sprider sig i Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och alla andra stater som befolkades med en försvarlig ryssminoritet under Stalins befolkningspolitiska folkomflyttningar på trettiotalet och framöver. Allt för att blanda folkslagen i det då existerande Sovjetunionen. På det att det måtte bli svårare att bilda etniskt "rena" enklaver i sovjetstaten. Nu ser vi resultatet av denna befolkningspolitik.

Dessa länder ser nu med oro på ett Ryssland som knackar på dörren och vill försvara sina medborgare även här. Så kommer det aldrig att bli. Dessa staters behandling av ryssarna som en minoritet inom den egna befolkningen är en annan och helt vidrig historia.

Och så pågår ställningskriget.