tisdag, augusti 19, 2008

Det var han som började!!Torsdag 7 aug

"Georgien och separatisterna i Sydossetien kommer överens om vapenvila. Ändå går Georgien timmar senare överraskande till attack för att ta tillbaka utbrytarregionen. Vad som föranledde anfallet är fortfarande omtvistat – Georgien skyller på separatister, Ryssland skyller på Georgien."

Så skriver Emma Löfgren i SvD 2008-08-19, i en sammanfattning av händelseutvecklingen i Georgien under augusti månad 2008. Det framgår här att Ryssland har intervenerat för att försvara sina medborgare i regionen Sydossetien, som geografiskt är en del av Georgien. Därmed har Ryssland kränkt staten Georgiens suveränitet. Det är klart. Det är också klart att Georgien har utplånat Sydossetiens huvudstad Tschinvali och skjutit den sönder och samman.

På detta georgiska våld har Ryssland reagerat med att försvara sina medborgare i Sydossetien. Det är alltså inte så att Ryssland plötsligt har gripit till vapen för att utplåna en grannstat eller införliva ett nytt geografiskt område med sitt eget. Det handlar om försvar - försvar av den egna befolkningen.

"USA har i många år satsat stora resurser på att utveckla ett missilförsvar som ska upptäcka och bekämpa fientliga missiler så tidigt som möjligt. USA:s planerade bas för missiler i Polen är sannolikt ett steg på vägen och en förklaring till att Ryssland protesterat så häftigt."

Så skriver Jan Blomgren i SvD 2008-02-21, i en sammanfattning av utvecklingen i rymden mellan Kina, Ryssland och USA.

USA planerade tidigt en en bas för missiler i Polen. Polackerna är med på detta, man är ju en del av NATO, men det är rätt klart att Ryssland känner sig hotat av en stor mängd missiler så nära den egna gränsen. Vilken stat skulle inte gjort det?

Ryssland svarar på provokationerna från USAs och NATOs sida genom att hota med kärnvapenbestyckning av stridsflottan i Östersjön, med bas i Kaliningrad.

Nu händer något märkligt med Sverige.

Vi har aldrig varit hotade av Ryssland i modern tid. Sverige har däremot hotat Ryssland historiskt sett. Karl XII hade långt framskridna planer på att invadera Ryssland och inta Moskva. Likaså försökte Napoleon och senare Hitler marschera mot Moskva för att erövra Ryssland.

Ingen av dessa härförare lyckades skjuta den ryska björnen. Man lyckades såra den svårt, men den överlevde. Det framstår klart vilka länder som varit aggressiva i historiens ljus. Det är inte Ryssland. Det är Sverige, Frankrike och Tyskland.

Ryssar har alltså ingen anledning att lita på Västeuropa. Och eftersom Västeuropa står i intimt alliansförbund med USA, som är världens mest och bäst beväpnade enskilda stormakt, så finns det ingen anledning för Ryssarna att tro att denna aggressiva världsmakt skall ha fredliga avsikter med sina missilförband i främmande land (Polen).

Nu händer något märkligt med Sverige skrev jag ovan - eller rättare med de svenska politikerna. De tror att Ryssland blivit en aggressiv, imperialistisk världsmakt med territoriellt expansiva avsikter.

För varje sansad bedömare verkar detta som rena nippran.

Ryssland svarar på en aggressiv politik från USA och dess allierade. Ryssland markerar plats och säger att hit men inte längre får den nordamerikanska våldspolitiken gå. Det är något helt annat än att ha territoriella expansionsplaner.

Det hela har karaktären av två små gossar som slåss i sandlådan och gråtande skyller på varandra. "Det var han som började!"

Sverige och NATO ställer temporärt in militärt samarbete med Ryssland. Bättre vore väl att fortsätta samtala med ryssarna för att få reda på deras avsikter och deras planer för framtiden. Militärt samarbete är alltid bra. Det ger större förståelse för varandras avsikter och vilja.

Sans, förnuft och klokskap är sällsynta egenskaper hos våra svenska och europeiska politiker.

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Nåja, det stora nordiska kriget 1700-1721 inleddes för rysk-svensk del med att ryska trupper trängde in i de då svenska provinserna Estland och Ingermanland där de började belägra Narva. Kriget 1808-1809, då Sverige miste Finland, inleddes av Ryssland. Sverige började å sin sin sida krigen 1741-43 och 1788-90.

Så kanske ska man inte ens när det gälller den svensk-ryska historien demonisera en part och helgonförklara en annan.

9:06 em  
Blogger PoMoQueer said...

"1697 dog kung Karl XI i magcancer. Kronprins Karl var bara 15 år gammal när han blev enväldig kung. När Karl XI hade dött passade Sveriges fiender – Danmark, Sachsen-Polen och Ryssland - på att i hemlighet sluta ett förbund. De ville ta tillbaka de stora landområden de förlorat till Sverige under 1600-talet." - skriver Armémuseum på sin sajt.

Det framgår tydligt att Sverige har erövrat de områden i Baltikum som de allierade länderna ville ta tillbaka. Aggressionen är således del i en maktkamp som har en lång historia. Man brukar tala om rivaliteten mellan Danmark och Sverige om Östersjöherraväldet.

Jag vill bara påpeka för övrigt att jag inte helgonförklarar eller demoniserar. Det är vad journalister sysslar med och just nu i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Ryssland blir den stora boven och USA - världshistoriens utan motstycke blodigaste stormakt - blir, något oväntat, helgonförklarat som försvarare av demokratiska rättigheter.

Den "demokrati" man infört i Irak kommer för all framtid att misskreditera detta styrelsesätt i området. Tyvärr, skulle jag säga, eftersom det hittills inte konstruerats något bättre sätt att styra ett land än den parlamentariska demokratin, där medborgarna befinner sig i en ständig debatt om hur man skall reglera mellanmänskliga förhållanden.

7:10 em  
Anonymous Anonym said...

Jag kan inte annat än hävisa till den ryska kulturen,musiken, litteraturen, baletten som fanns åtminstone under Soviettiden och som sedan försjönk i något vi inte vet.

4:01 fm  
Blogger argus said...

När det gäller alla USA:s baser i Europa med antimisiler ligger de ju inte här för att USA av välvilja vill skydda Europa mot ett ev. anfall utan för att det ligger i USA:s intresse att de vid ett eventuellt storkrig, missiler och antimisiler krockar över Europa. Även om det inte sker någon atomexplosion så sprider det ett radioaktivt moln som kommer att orsaka stor förödelse. Det är ju praktiskt för USA om den förödelsen sker här och inte i USA.

2:21 em  

Skicka en kommentar

<< Home