söndag, juni 15, 2008

BRIC - Brasilien Ryssland Indien och China


Ett nytt fenomen på den ekonomiska världskartan är det ekonomiska intressebandet mellan Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Det finns inget direkt politiskt band länderna emellan. Två av dem är demokratier och två är enpartistater - eller näst intill enpartistater. En ekonom på Goldman Sachs har myntat begreppet BRICs. Se en fin introduktion här.

Det intressanta är deras ekonomiska potential. Främst beroende på invånarantalet, men även på de stora rikedomar i form av råvaror som två av länderna sitter på.

Globalt har Kina redan spelat ut ett antal kort mot Afrika eftersom man ser det koloniala efterspelet efter Europas misslyckade dominans som en möjlig infallsvinkel på de afrikanska ekonomierna. Genom att erbjuda bättre villkor än Europa och genom avsaknaden av bitterhet efter en brutal, kolonial period (Europas tunga arv) så kan Kina presentera sig som en fördelaktig handelspartner till olika afrikanska länder.

Vi ser redan hur Frankrike har förstått det hot som kommer från Asien och presenterat en Medelhavsunion, som kommer att läggas fran den 13 juli i år i Paris. Den ende som protesterar är Moammar Khadaffi. Unionen kommer att låta Frankrike få en ledande roll i Medelhavet.

Kina befinner sig på en uppköpsrunda i världen för att säkra råvarutillgångar i framtiden. "Kina opererar internationellt för att binda upp oljeleveranser till landet. Man satsar hårt på politiskt inflytande i länder med potentiella oljetillgångar i framförallt Afrika och skaffar sig även kontroll över oljeprospekteringsbolag och oljeproducenter runt om i världen." skriver tidningen Contra i nummer 4 2007.

Vi kan alltså se hur det geopolitiska läget långsamt förändras, inte på grund av politiska ideologier utan på grund av förskjutningar i den globala ekonomin.

Här kommer USA in som en störande faktor. Om amerikanerna fortsätter sin "rädslans politik" efter 9/11 så kommer förr eller senare en konflikt att blossa upp som löses med våld och då får världen återigen ett krig som lägger skulden på Europa/USA och deras allierade.

USA behöver en stabilare regering, som kan föra en konstruktiv debatt med de blivande megaekonomierna. USAs hela historia har varit en berättelse om våld och brutalitet. Det verkar mindre troligt att USA kommer att ge upp denna tradition självmant. Men jordklotet mår inte bra av ett USA på krigsstigen. Hur denna konflikt skall lösas ligger i framtiden.

Vad vi tydligt kan se är en redan blommande konkurrens om de begränsade resurser vi människor har i form av råvarutillgångar.

Det tredje världskriget kommer att handla om makten över råvarutillgångarna. Här kommer BRIC-ekonomierna att spela en avgörande roll.