tisdag, mars 11, 2008

Weapons of mass deception


Jag såg just Hans Blix i en intervju med K-G Bergström. Den opartiske, svenske tjänstemannen var tydlig i sitt fördömande av USAs invasion av Irak. Det fanns inga massförstörelsevapen i Irak, som USA hävdat före invasionen för fem år sedan. Det väsentliga skälet för att invadera Irak var att få kontroll över Mellanösterns olja. Irak har en försvarlig del av världens samlade oljereserver. Den som kontrollerar Irak, kontrollerar till viss del världens oljepriser. ExxonMobile kommer att köpa in sig till ett förmånligt pris liksom Chevron och British Petroleum.

Det framstår alltmer tydligt att USAs enda orsak att bita sig fast i Irak är kontroll.

Man vill ha nära till Iran, så att man hela tiden kan hota med en invasion om Iran börjar spela stormaktsspel i regionen. Och det har redan Ahmadinejad börjat göra.

Man vill skydda Israel från direkt invasion från grannländerna, genom att kunna anfalla dessa grannländer i ryggen om ett invasionshot skulle vara för handen.

Man var tvungen att flytta en del trupper eftersom USA inte var så väl sedda i Saudiarabien längre.

Många orsaker, men samtliga territoriellt strategiska.

Skenmanövern med "weapons of mass destruction" kan man slänga på historiens skräphög - det var ändå aldrig någon som trodde på den ramsan. Hans Blix hittade aldrig några sådana massförstörelsevapen under sina kontrollexpeditioner. Men USA behövde ett svepskäl för att anfalla, så Hans Blix fick utstå mycket hån i de amerikanska medierna för sin oförmåga att finna det som alla redan hade bestämt sig för fanns i Iran.

Hatten av för Hans Blix - en omutlig svensk tjänsteman av den äldre stammen.

2 Comments:

Blogger tiarafeministen said...

Det är ändå trevligt att veta att det finns folk som står på sig! Go Hans!

3:15 em  
Anonymous Anonym said...

Instämmer helt! "Hatten av för Hans Blix - en omutlig svensk tjänsteman av den äldre stammen." Vad som inte framgår, men likväl logiskt följer av det genetiska eller sociobiologiska "tänkandet", är att hasse också avlats fram inom ett territorium som förkroppsligar "de västeuropeiska värderingarna" (jfr http://goteborg.femi.se/index.php?pageid=2672). Förmodligen är detta också den orsakande faktorn i sammanhanget.

7:03 em  

Skicka en kommentar

<< Home