torsdag, oktober 16, 2008

Nytt ras nedåt - denna gång på allvar


Jag fick fel när det gällde börsens riktning under måndagen. Det verkar som om investerare och handlare har lugnats av världens regeringars gemensamma ingrepp mot förluster och bankrutt för världens finansinstitutioner - läs banker.

Men om det är som man kan befara - att alltför många lån ligger ute oinlösta - så kommer detta att påverka finansmarknaden under många år framöver. Vi är inte ur denna finansiella kris ännu.

Och nu kommer recessionen i produktionsindustrin. Efterfrågan minskar när folk får mindre pengar att handla för eftersom högre räntor drar in mer kapital till finansinstituten. Och när efterfrågan minskar sänks produktionen - och numera sker detta snabbt. "The Toyota factor" eller "lean production" eller "just-on-demand-production" eller vad man nu vill kalla det, gör att fabrikerna reagerar snabbt och sänker produktionen i takt med efterfrågeminskningen - direkt.

Uppsägningar av produktionsfaktorn arbetare sker långsammare eftersom det finns avtal att följa mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Vi kan se fram mot en recession där priserna på aktiepapper kommer att nå sitt lägsta strax före jul. Sedan kommer tron på framtiden tillbaka och priserna på aktier kommer att gå upp. Priserna går alltid upp en bra tid innan lågkonjunkturen passerats.

Men i dag på morgonen har Tokyos Nikkeiindex sjunkit med 10 procent!! Det är helt outstanding. Världens börser åker jojo upp och ned varje vecka - och ingen är undantagen - Ryssland, Brasilien, Europa, Japan, USA - alla far upp och ned.

Det blir snart köpläge. Det vill säga när framtidstron återvänt.