söndag, oktober 12, 2008

Derivat - finanskrisen fortsätter

(Types of Credit Default Swaps)


Jag skrev nedan om hur frånvaron av förtroende ligger till grund för den ekonomiska kris som genomströmmar världens alla ekonomier just nu. Det är förvisso så, men vad är det man misstror? Jag gav ett exempel på en person som inte litar på en annan person därför att nationaliteten var felaktig. Ett fördomsfullt tänkande leder till misstro och i förlängningen till icke ingångna avtal eller icke gjorda affärer. Ett enkelt sätt att framställa tveksamhet.

Efter att ha sett ett program på nätet ur den välgjorda CBS-serien 60 minutes är jag beredd att trappa upp den misstron exponentiellt. Man klargjorde där hur man på Wall Street hade anställt nobelpristagare och naturvetare med matematisk kompetens för att sätta samman krediterna, som bankerna sålde, på ett sådant sätt att man kunde kringgå lagstiftningen gällande försäkringar (insurances) genom att kalla kreditkonstruktionen något helt annat - a credit default swap.

På så sätt behövde säljaren inte ha kontanter att tillgå som svarade mot den reella försäkringskostnad han åtagit sig. Giriga börsmäklare vill ju helst ha en "fri" marknad som bekant. Så att de kan göra hur stora vinster som helst för sig själva, men ropa på statsmakterna när allt går över styr och de behöver skattemedel för att täcka upp sina felaktigt gjorda lån.

Dessa swaps var så komplicerat konstruerade att ingen riktigt visste vilka risker man tog när man köpte sådana - bara att man skulle vara försäkrad (insured) mot förlust i händelse av att det (mot förmodan) skulle inträffa en sådan. Och den som sålde swaps behövde som sagt inte ha kontanter nog för att kunna betala ut pengar om (mot förmodan) förlusten skulle komma och "försäkringen" lösas ut!

Marknaden för dessa swaps beräknas till 60 triljoner dollar, men ingen vet riktigt hur stor marknaden är!! Ofantliga summor. Tre gånger så mycket som USAs hela statsskuld. Tänk : svart hål i den nordamerikanska ekonomin!!

Denna girighet hos finansmarknaden att tjäna pengar på eventuella förluster (eller, för att vara snäll och inte ironisk, snarare försäkra sig mot förluster ;-)) ligger i botten av krisen hävdas det i programmet. Och det är, såvitt jag förstår det, fortfarande de obetalda bostadslånen som ännu inte lösts in, men tekniskt omgjorda till något annat, som är kärnan i problemet.

Om det är så, kommer det att ta riktigt lång tid innan finanskrisen är löst (eftersom de olösta lånen ligger kvar bundna i papper som ingen köper och säljer på ett bra tag, eller vill smussla med i andra affärer) och därtill kommer en lågkonjunktur som lök på laxen.

Det gör också att jag börjar förstå var skon klämmer i de finansiella transaktionerna. Alla som säljer försöker förstås bli av med sina dåliga lån genom att smyga in dem, på något sätt, i nya transaktioner. De som köper vill förstås inte ta några risker, så de försöker på alla sätt att undgå att dra på sig fler "swaps" eller andra lån.

Storleksordningen på marknaden gör att det finns skäl att tro att dessa krediter ligger som ett svart hål i den amerikanska ekonomin och kommer att suga upp alla nya penningtillskott från staten under överskådlig framtid (detta kvartal!). Framåt jul kommer det att vara en riktig julmarknad för köp av aktier och andra klassiska papper. Lågt pris och mindre risk att allt går åt pipsvängen.

Här finns en länk till
How 'credit default swaps'—an insurance against bad loans—turned from a smart bet into a killer.

Men kapitalismen lever av kriser, så den kommer att bestå och gå stärkt ur problematiken. Frågan är bara vem som kommer att få betala för kalaset? Ja, gissa en gång - världens fattiga miljarder förstås. De har inget att sätta emot när finansinstitut och banker höjer deras låneränta.

Och alltsammans kommer att leda till en gigantisk omfördelning av resurser - a redistribution of wealth and power on a global scale, för att tala amerikanska.

Heja Asien - ni är vinnarna från och med nu!

Och en gissning mellan tummen och pekfingret är att världens alla börser fortsätter nedåt under måndagen. Storleksordningen på de icke inlösta lånen är allt för gigantisk för att marknaden skall ha återfått förtroendet för sina medtävlare på penningmarknaden - alla kommer att försöka bli av med förlustpapper till varandra, men ingen vill köpa och ingen litar på att det som säljs till dem verkligen är en tillgång och inte ett obetalt lån omdöpt till något annat insmusslat på köpet!

Det ser besvärligt ut för världens kapitalistiska ekonomier.3 Comments:

Anonymous Anonym said...

It seems different countries, different cultures, we really can decide things in the same understanding of the difference!
nike shoes

5:26 em  
Anonymous lån said...

Blog is informative and impressive same time.

10:12 fm  
Anonymous Anonym said...

maste kolla:)

5:33 fm  

Skicka en kommentar

<< Home