söndag, september 16, 2007

Vidskepelsens tyranni


Lars Vilks har producerat ett konstverk. Han har skapat en rondellhund i god efterföljd till andra rondellhundar, vilka blivit ett begrepp inom konstvärlden.

Det har upprört vidskepliga människor.

Hur kan detta komma sig???

Lars Vilks rondellhund har ett ansikte som påstås föreställa profeten Muhammed. Denne får inte avbildas enligt muslimsk tradition.

Muslimer "över hela världen" påstås protestera mot denna avbildning. Ett pris har satts på konstnären Lars Vilks huvud som går till den som dödar honom.

Det är uppseendeväckande och märkligt att muslimska stater anser sig kunna bestämma över vad som sker utanför deras territorier.

Sverige är en sekulär stat utan statskyrka och utan statlig muslimsk tro.

I Sverige hyllar vi det förnuftiga samtalet mellan reflekterande individer. Det är detta samtal som blir avgörande för vad som skall anses vara rätt eller fel.

Det finns ingen överordnad ideologi eller tro som man kan hänvisa till och påkalla som "objektiv" och utanför de diskuterande individerna stående "sanning", som gäller oberoende av individernas argument.

Man kan ha en nazistisk övertygelse, vara kommunist, vara muslimskt troende, hylla den katolska kyrkan, gå i den judiska synagogan, vara asatroende eller, som scientologerna, tro att vi alla härstammar från yttre rymden - det spelar ingen roll för rättssystemet, men man får aldrig uttala olaga hot i någon av dessa vidskepliga ideologiers namn. Då gör man sig skyldig till lagöverträdelse.

Lars Vilks har full rätt att avbilda vad han vill i Sverige. Konstens frihet är en del av yttrande- och tryckfriheten. Den har grundlagsstatus och är befästad i Sverige i en lång och samhälleligt grundmurad rättstradition. Den är något vi alla värnar om.

Abu Omar al-Baghdadi, ledare för terrornätverket al-Qaida i Irak, har utfäst en belöning på 100 000 dollar till den som mördar konstnären Lars Vilks. Al-Qaida har givetvis full rätt att uttala vilka hot de vill inom sitt lands gränser. Frågan är bara vilket land Al-Qaida anser vara sitt?? Men när man försöker påverka rättsskipningen i andra länder med hänvisning till vidskepelse lär man få svårt att finna internationellt stöd för denna rättsordning. Detta är åsiktsterrorism.

Sverige håller med stolthet upp tryckfriheten och yttrandefriheten som en fyrbåk i världen mot allsköns vidskepliga och religiösa föreställningar.

Det är det förnuftiga övervägandet mellan i sak insatta individer som avgör vad som är rätt eller fel i Sverige - inte religiösa påfund eller "absoluta sanningar" - vilka dessa än månde vara. I Sverige tror vi inte på några "absoluta sanningar" - de visar sig alltid vara fotade i vidskepelse eller övertro. Metafysiska spekulationer kan inte få bestämma över förnuftigt resonerande människor emellan.

Av min beskrivning ovan förstår var och en att om Sverige bestod av en majoritet muslimer, så skulle vi kunna införa sharialagar även i Sverige - eftersom samtalet mellan människor då skulle befordra en sådan rättsordning.

Det är därför viktigt att värna om den sekulära rättsstaten - helt skild från kristna, judiska och muslimska vidskepligheter.

Utan förnuftiga resonemang - ingen rättstat.

Man måste alltid väga den ena sidans argument mot den andra sidans argument i en åsiktskonflikt. Men man kan inte avfärda den ena sidans argument med hänvisning till dödsstraff eller dödshot. Det är och förblir ett sätt att argumentera som upphäver de rationella argumentens kraft och inför det brutala våldet som avgörande argument. Detta vinner förstås på kort sikt (en död människa kan inte argumentera), men förlorar alltid i längden eftersom inga människor vill leva i en ofrihetens diktatur.

På så sätt är den svenska friheten alltid fotad i framtiden.

Den är eftersträvansvärd eftersom människor först och främst alltid vill vara fria till kropp och tänkande.