fredag, januari 16, 2009

Ställ staten Israel inför internationella krigsdomstolen


En av Sveriges mest respekterade folkrättsjurister, Hans Corell, höjer försynt sin röst och kräver en judiciär prövning av det överfall på Ghaza som Israel har bedrivit i mer än tre veckor nu. Hamas militanta grupperingar eldas av Israels inhumana befolkningspolitik vad gäller Ghazaområdet. Israel kontrollerar helt vad som skall komma in i och ut ur den smala landremsan. Man bygger murar, man genomför en inhuman bosättningspolitik.

De pressade hamasmedlemmarna svarar med att skicka raketer in i Israel. Man har lyckats döda femton (15) israeler under en lång följd av månader. Som vedergällning skjuter Israel anfallsraketer mot skolor och fredliga FN-projekt under förevändning att Hamas gömmer sig bland de civila. Israel dödar brutalt långt över tusen (1.200) palestinier under mer än tre veckors krigföring. Israel visar ett kallblodigt förakt mot sina palestinska bröder och systrar. Genom en brutal utrotningspolitik vill man "röka ut" Hamas ur Ghaza. Det kommer givetvis inte att lyckas.

I stället har man lyckats få hela världsopinionen emot sig. Varje förnuftig människa med ett hjärta i kroppen förstår att den "vedergällning" Israel ägnar sig åt är ett blodigt övergrepp på den befolkning som de, enligt internationella avtal, skall leva i fred med.


Det här är inte krig det är överlagt mord

Sett ur strategisk synvinkel är dagens krigshandlingar ett steg i en process som syftar till att införliva Ghazaremsan med staten Israel - utan araber.

Israels olagliga ockupation av Västbanken och Ghaza efter sexdagarskriget och den fullständigt hejdlösa bosättningspolitiken kan få vilken vän av vikten att följa ingångna avtal som helst, att bli fullständigt kollrig av ilska.

Israel kan strunta i folkrätten utan följdverkningar. Israel har kärnvapen, men vill hindra andra nationer i området att skaffa sig samma försvarsmöjligheter. Är israeliska liv mer värda än arabiska?

Den israeliska lobbyn i USA är oerhört stark. Man har under efterkrigstiden hela tiden spelat med den skuldkänsla de "europeiska ättlingarna" har känt efter det som hänt i Tredje Riket för över sextiofem år sedan!. Holocaustindustrin har varit mycket betydelsefull och framgångsrik för staten Israel.

Det känns befriande att Barack Obama inte tillhör den vita, "kaukasiska" grupperingen i USA. Han kan se med oförvillade ögon på den israeliska påtryckningsgruppens ständiga krav att USA skall stödja Israel i konflikten med de omkringliggande arabländerna. Barack Obama har åtminstone ett litet hjärta för arabstaterna i sitt andra namn - Hussein!

Det är dags att ställa staten Israel inför krigsrätt och utreda de brott mot mänskligheten som den israeliska militärledningen kallblodigt planlägger för att, i förlängningen, utrota stora delar av den palestinska befolkningen.

Israel har medvetet riktat sina raketer mot en skola som drivs av UNRWA, UN relief and works agency, belägen i Beit Lahiya i norra delen av Ghaza. Många civila hade tagit sin tillflykt till skolan i tro att den var en skyddad plats.

För den som är intresserad av en längre och mycket välskriven redogörelse för Israels brott mot världssamfundets gemensamma regelverk, kan läsa Pierre Schoris genomgång av läget här.

Om inte de israeliska intentionerna utreds kommer världen för alltid att döma ut israelerna som kallblodiga mördare.