onsdag, februari 23, 2005

Dagens värkar

Dagen börjar med ett försök att komma ut på nätet, som resulterar i ett virrigt men produktivt läsande av socialism.nu, en rätt kul community för mig, som saknat den radikala vänstern så länge. Det verkar emellertid mest vara ungdomar, som är med i samfälligheten. Och det är väl ingen händelse att det är så. Äldre saknar nyfikenheten på nätet och dess möjligheter, samtidigt som man satt sig bekvämt tillbaka med villa, volvo, vovve och fru med barn.

På socialism.nu finns det alla sorters spännande hemsidor och radikala bloggar, kul typer och inte så lite ungdomlig fränhet och entusiasm.

Det känns uppfordrande att ta del av relativt avancerad filosofisk debatt och synliga bevis på belästhet och intresse för kulturdebatten.

Varför är så många ungdomar intresserade av situationismen och den anarkistiska revolten under majrevolten 1968 i Paris? Jag kan känna en viss dubbelhet inför detta intresse för yta och postmodern teori samtidigt som skribenterna så tydligt tar ställning för ett sökande efter den "verklighet", som de anser gått förlorad och den "realitet", som de anser att den postmoderna samhällssynen fördunklar eller inte ens ser.

Det är som om man inte såg att just jagandet efter verklighet och djup är ett jagande efter vind - eller för att uttrycka det mer precist - ett jagande efter metafysiska storheter, som man kan låta sitt liv bli ett uttryck för eller en tolkning av. Postmodernismen är helt och hållet sekulariserad. Den ställer inte fram några "bakomliggande orsaker", som skulle kunna förklara hur "allt hänger ihop". I stället är man mycket skeptisk till sådana bortomliggande, metafysiska orsaksgrunder till det vi kan registrera i vår verklighet och vårt dagliga liv.